Kan inte vara lätt att vara man – Mansdagen idag

10574375_10152530204417613_282786234861292254_nIdag den 19 november är den internationella mansdagen. På radiostationen Rockklassiker uppmärksammar de det genom att fråga ”Vad är manligt?”  Vilket känns ganska töntigt , för svar som kom in var ”skägg”.

Sätt det i perspektiv till kvinnodagen. Skulle vi sitta den 8 mars och diskutera vad som är kvinnligt då?? Vilka kroppsdelar som är kvinnliga? Hur långt hår? Hur timglasformad ska en kvinna vara för att vara kvinnlig? Nej. Lyft perspektivet och prata om Mansrollen istället.

Ge nu inte upp direkt och börja Såga mansdagen. Ta istället tillfället i akt att höja blicken lite och utmana era normer. Titta gärna på målen som står om mansdagen på Wikipedia:

Internationella mansdagen firas årligen den 19 november sedan 1999. Dagen avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen, samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Mina manliga förebilder som finns i min bekantskapskrets heter Torbjörn (t ex Hallgren och Severin), Erik, Jeremy och Tobias! Helt vanliga män med så mycket självinsikt och så trygga i sin person att de inte behöver visa sig hårda, utan tvärtom lyssnar och visar känslor. Jag har aldrig sett dem falla in i ”Hö, hö är här stämningen hård men hjärtlig….. Den som sig i leken ger, den får leken tåla”. De känner sig inte kränkta när vi pratar om feminism. De är med och diskuterar nyfiket. De är människor helt enkelt!

Vi fortsätter med målen för mansdagen från Wikipedia:

  • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
  • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
  • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  • Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
  • Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
  • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential

International_Men's_Day_Symbol