Knytkonferens är lite som ett fackförbund

SSWC  2012Tankar efter Sweden Social Web Camp – SSWC. En unconference är lite som ett fackförbund. Eller som ett fackförbund borde fungera, nu och i framtiden. Ett modigt fackförbund.

En massa människor med samma intresseområde samlas för att tillsammans diskutera och ta hjälp av varandra. För kan du samla flera kunniga blir det bättre kvalitet på samtal och förslag än att sitta och lösa allt själv.
En unconference är bara en mötesplats. För det är deltagarna som skapar innehållet! Det är deltagarna som ser till att just det de är intresserade kommer upp på dagordningen. I unconference-fallet heter det grid.

På en ”vanlig” konferens bokar man talarna först och bestämmer ämnen, planerar ofta exakta seminarier. Men inte på en unconference. Där skapas schemat, eller griden, på plats. Några ser att de vill prata om samma saker och slår kanske ihop sig, för att få bästa utbyte.

Det är precis så en intresseförenings mötesplats borde skapas! Några brinner för en fråga och sätter upp det som förslag på en anslagstavla. Andra hittar det som intresserar dem och ansluter. Tillsammans kommer de fram till något eller bokar fler träffar för att jobba mot ett gemensamt mål.

Men vad innebär det för den som organiserar allt? Att våga lita på att de engagerade har kunskaper och engagemang att lösa det tillsammans! Att släppa kontrollen. Även om just du är expert, så sitter du inte inne med alla svaren. Vi behöver de ”dumma” frågorna för att inte springa iväg.

Vad innebär det för deltagarna (medlemmarna)?
Att de måste lyfta frågor och ingå i grupper om de vill något! Det går inte att bara sitta och vänta på att någon annan ska ta upp frågorna, säga ifrån. Du kan inte säga ”varför är det ingen som gör något åt det här?” Om det är viktigt för dig måste du själv ta upp det. Höra med likasinnade om de upplever samma sak och om någon har några idéer eller kontakter att ta hjälp av.

Precis som på en unconference så kommer det inga färdigserverade lösningar i de fackliga frågorna. Det är styrkan i grupper och ett stöd i det praktiska att HA en mötesplats som är ingredienserna.

och här var jag 16-19 augusti 2012: Sweden social web camp