Planeringsdag för info

Informationsenheten har planeringsdag hela dagen men vi kan nås på mobilerna.
Som pausbild kan ni se de fina rosorna i receptionen.